(1)
Ngô Đức, C. Nghiên Cứu Thực Nghiệm Cường độ Chịu Nén Và Sự Co Ngót Của Bê Tông đất. vn 1603818000, 71, 924-934.