(1)
Lê Minh, T.; Mai Thị Thu, H. Xây Dựng Hệ Thống Giám Sát Mức Tiêu Thụ điện Năng Thông Qua Mạng Cảm Biến Không Dây Và IOT. vn 1587661200, 71, 274-284.