(1)
Nguyễn Mạnh, H. Nghiên Cứu Xác định điều Kiện Biên Cho Bài Toán Truyền Nhiệt Qua Các Lớp Mặt đường Nhựa khu Vực Đồng Bằng Bắc Bộ . vn 1573750800, 70, 132-142.