(1)
Đỗ Anh, T.; Vũ Xuân, T.; Hoàng Việt, H.; Hoàng Thị, T.; Nguyễn Hoài, N. Mức độ Thủy Hóa Và Sự Phát Triển Cường độ Trong Bê Tông Cường độ Cao. vn 1573750800, 70, 85-94.