(1)
Nguyễn Song Thanh, T.; Dương Văn, H.; Vũ Ngọc, Ánh. Tính Toán Và Lựa Chọn Kết Cấu Khung Sườn Máy Bay Tải Trọng 10 Kg Sử Dụng Trong Nông Nghiệp . vn 1568566800, 70, 32-42.