(1)
Vũ Phương, T. Đánh Giá Hiệu Quả Xử Lý Nước Thải Trạm Trộn Bê Tông Xi Măng Bằng Mô Hình Phòng Thí Nghiệm. vn 1582909200, 71, 113-122.