(1)
Lê Minh, N.; Lê Văn, H.; Trần Đức, C. Khảo Sát độ Chính Xác Bố Trí Tim Tuyến đường Bẳng Công Nghệ Trạm Tham Chiếu Hoạt động Liên Tục. vn 1582909200, 71, 70-79.