(1)
Nguyễn Trung, H.; Kiều Công, T. Nghiên Cứu Lắp Giảm Chấn Hộp Trục Cho Giá Chuyển Lò Xo Không Khí Không Xà Nhún . vn 1579107600, 70, 397-406.