(1)
Đào Văn, Đông; Trịnh Hoàng, S. Nghiên Cứu đánh Giá Quy Trình Và Chất Lượng Thi Công Thí điểm Mặt đường Bê Tông Geopolyme Tại Việt Nam. vn 1644886800, 73, 154-167.