(1)
Trần Thị Bích, T. Xác định độ Thấm Có Hiệu Của Mô Hình Bê Tông Bị Nứt Bằng Phương Pháp PTHH. vn 1200, 72, 1047-1056.