[1]
Trần Văn, K., An Thị Hoài Thu, A. và Đặng Việt, P. 1623690000. Phương pháp tối ưu vị trí và dung lượng bộ nghịch lưu trong hệ thống cung cấp điện kéo đường sắt đô thị. Tạp chí Khoa học Giao thông vận tải. 72, 5 (1623690000), 536-551. DOI:https://doi.org/10.47869/tcsj.72.5.3.