[1]
Bùi Thị Thanh, H., Phạm Khánh, H., Hà Duy, D. và Vũ Thị, X. 1613322000. Thu hồi hợp chất đất hiếm từ nam châm NdFeB của ổ cứng máy tính thải và thăm dò khả năng ức chế ăn mòn đối với hợp kim nhôm. Tạp chí Khoa học Giao thông vận tải. 72, 2 (1613322000), 204-214. DOI:https://doi.org/10.47869/tcsj.72.2.6.