[1]
Vũ Văn, T. 1609088400. Thiết kế bộ điều khiển H∞/LPV cho hệ thống treo bán tích cực trên ô tô. Tạp chí Khoa học Giao thông vận tải. 71, 9 (1609088400), 1061-1072. DOI:https://doi.org/10.47869/tcsj.71.9.5.