[1]
Trần Thị Vân, N., Trương Hoành, S. và Trần Vĩnh, H. 1603818000. Nghiên cứu chế tạo lớp mạ composite Ni-cBN trên nền phẳng để chế tạo thanh đá mài và đĩa mài cBN bằng phương pháp mạ điện hóa. Tạp chí Khoa học Giao thông vận tải. 71, 8 (1603818000), 935-943. DOI:https://doi.org/10.47869/tcsj.71.8.5.