[1]
Ngô Đức, C. 1603818000. Nghiên cứu thực nghiệm cường độ chịu nén và sự co ngót của bê tông đất. Tạp chí Khoa học Giao thông vận tải. 71, 8 (1603818000), 924-934. DOI:https://doi.org/10.47869/tcsj.71.8.4.