[1]
Trịnh Đức, Q. và Đặng Việt, P. 1598547600. Mô hình hóa và nghiên cứu ảnh hưởng của hệ thống cung cấp điện kéo tuyến đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông sử dụng chỉnh lưu 24-xung lên sóng hài điện áp lưới trên phần mềm Matlab. Tạp chí Khoa học Giao thông vận tải. 71, 6 (1598547600), 701-711. DOI:https://doi.org/10.25073/tcsj.71.6.6.