[1]
Nguyễn Văn, N. và Đỗ Việt, D. 1587661200. Nghiên cứu thiết kế, chế tạo, thử nghiệm card điều khiển điện áp máy phát điện phụ trợ cho đầu máy D19E . Tạp chí Khoa học Giao thông vận tải. 71, 3 (1587661200), 295-304. DOI:https://doi.org/10.25073/tcsj.71.3.13.