[1]
Nguyễn Mạnh, H. 1573750800. Nghiên cứu xác định điều kiện biên cho bài toán truyền nhiệt qua các lớp mặt đường nhựa khu vực Đồng bằng Bắc Bộ . Tạp chí Khoa học Giao thông vận tải. 70, 2 (1573750800), 132-142. DOI:https://doi.org/10.25073/tcsj.70.2.36.