[1]
Đỗ Đức, T. và Vũ Tuấn, Đạt 1568566800. Đánh giá tuổi thọ mỏi cho khung giá chuyển hướng của toa xe hàng MC . Tạp chí Khoa học Giao thông vận tải. 70, 1 (1568566800), 1-10. DOI:https://doi.org/10.25073/tcsj.70.1.38.