[1]
Đào Thanh, T. 1582909200. Thiết bị thu thập dữ liệu không dây sử dụng cảm biến áp điện ứng dụng trong đo dao động kết cấu cầu . Tạp chí Khoa học Giao thông vận tải. 71, 2 (1582909200), 135-144. DOI:https://doi.org/10.25073/tcsj.71.2.8.