[1]
Phạm Văn, P. và Nguyễn Xuân, H. 1582909200. Mô hình phân tích ứng xử của dầm gia cường bằng FRP chịu tải trọng cơ - nhiệt. Tạp chí Khoa học Giao thông vận tải. 71, 2 (1582909200), 80-90. DOI:https://doi.org/10.25073/tcsj.71.2.3.