[1]
Nguyễn Trung, H. và Kiều Công, T. 1579107600. Nghiên cứu lắp giảm chấn hộp trục cho giá chuyển lò xo không khí không xà nhún . Tạp chí Khoa học Giao thông vận tải. 70, 5 (1579107600), 397-406. DOI:https://doi.org/10.25073/tcsj.70.5.4.