[1]
Đoàn Phước, T. và Nguyễn Thanh, T. 1649955600. Nghiên cứu chế tạo băng thử động cơ xe máy. Tạp chí Khoa học Giao thông vận tải. 73, 3 (1649955600), 316-326. DOI:https://doi.org/10.47869/tcsj.73.3.9.