Quay trở lại chi tiết bài báo Sự phát triển của sóng Stem dọc đê tường đứng dạng rỗng Tải xuống Tải xuống PDF