Quay trở lại chi tiết bài báo Tối ưu tốc độ chạy tàu đường sắt đô thị để tối thiểu hóa điện năng tiêu thụ và êm dịu của hành khách Tải xuống Tải xuống PDF