Quay trở lại chi tiết bài báo Nâng cao hiệu năng tính toán trong bài toán đo năng lượng điện sử dụng thuật toán Goertzel Tải xuống Tải xuống PDF