Quay trở lại chi tiết bài báo Ảnh hưởng của chất kết dính đến độ rỗng và hệ số suy giảm khuếch tán clorua của HPC Tải xuống Tải xuống PDF