Quay trở lại chi tiết bài báo Thiết kế bộ điều khiển H∞/LPV cho hệ thống treo bán tích cực trên ô tô Tải xuống Tải xuống PDF