Quay trở lại chi tiết bài báo Nghiên cứu lý thuyết và thực nghiệm ứng xử của kết cấu chịu tải trọng động đất có xét đến tương tác với đất nền Tải xuống Tải xuống PDF