Quay trở lại chi tiết bài báo Nghiên cứu thực nghiệm xác định ứng xử chịu tải trọng tập trung của bản mặt cầu bằng bê tông cốt thanh polimer sợi thủy tinh Tải xuống Tải xuống PDF