Quay trở lại chi tiết bài báo Ứng dụng mạng sai số lan truyền ngược dự báo dòng chảy kiệt trên sông Tả Trạch tỉnh Thừa Thiên Huế Tải xuống Tải xuống PDF