Quay trở lại chi tiết bài báo Nghiên cứu thực nghiệm cường độ chịu nén và sự co ngót của bê tông đất Tải xuống Tải xuống PDF