Quay trở lại chi tiết bài báo Xây dựng mô hình thực nghiệm nghiên cứu tương tác đất nền - kết cấu dưới tải trọng động đất Tải xuống Tải xuống PDF