Quay trở lại chi tiết bài báo Thí nghiệm động xác định các đặc tính cơ học của nhựa đường 60/70, 35/50 và PMB3 sử dụng thiết bị DSR và Metravib DMA Tải xuống Tải xuống PDF