Quay trở lại chi tiết bài báo Tính chất cơ học và độ bền của bê tông cát xỉ lò cao và khả năng ứng dụng trong công trình biển Tải xuống Tải xuống PDF