Quay trở lại chi tiết bài báo Đánh giá hiệu quả tiết kiệm năng lượng và giảm phát thải khí nhà kính của công nghệ bê tông asphalt tái chế ấm Tải xuống Tải xuống PDF