Quay trở lại chi tiết bài báo Phân tích sự thay đổi các đặc tính cơ lý của bê tông nhựa trong giai đoạn đầu của thí nghiệm mỏi Tải xuống Tải xuống PDF