Quay trở lại chi tiết bài báo Mô hình hóa dự báo ảnh hưởng của hàm lượng sợi đến mô đun đàn hồi của bê tông cốt sợi thuỷ tinh Tải xuống Tải xuống PDF