Quay trở lại chi tiết bài báo Cơ sở xác định số lượng đầu máy bảo dưỡng sửa chữa trong ngành đường sắt Tải xuống Tải xuống PDF