Quay trở lại chi tiết bài báo Quy hoạch tối ưu vị trí trạm điện kéo trong hệ thống cung cấp điện đường sắt đô thị sử dụng thuật toán quy hoạch nguyên Tải xuống Tải xuống PDF