Quay trở lại chi tiết bài báo Mô hình hóa ứng xử kết cấu bản mặt cầu thép - bê tông nhựa chịu uốn 5 điểm Tải xuống Tải xuống PDF