Phân tích nguyên nhân gây ra nứt xiên vách dầm hộp bê tông dự ứng lực căng sau của cầu đúc hẫng cân bằng

  • Ngô Văn Minh

    Bộ môn Cầu hầm, Khoa Công trình, Trường Đại học Giao thông Vận tải, Số 3 Cầu Giấy, Hà Nội.
Email: minhngovan83@utc.edu.vn
Từ khóa: nứt xiên dầm hộp, hư hỏng cầu đúc hẫng, cầu Tân Đệ.

Tóm tắt

Bài báo tiến hành phân tích dự đoán nguyên nhân gây ra các vết nứt xiên trên vách dầm hộp kết cấu nhịp cầu đúc hẫng cân bằng ở Việt Nam. Các vết nứt dạng này đã được tìm thấy ở một số các cầu điển hình như cầu Tân Đệ (Thái Bình), cầu Trạm Bạc (Hải Phòng),… Các vết nứt có thể đã xuất hiện trong quá trình thi công và phát triển thêm trong quá trình khai thác. Kết quả phân tích sẽ chỉ ra các nguyên nhân có thể, từ đó có thể tìm ra các giải pháp khắc phục hoặc các khuyến cáo trong thiết kế để không xảy ra các hư hỏng tương tự.

Tài liệu tham khảo

[1]. M. Nazem1, I. Rahmani, M. Rezaee-Pajand, Nonlinear FE Analysis of Reinforced Concrete Structures Using a Tresca-Type Yield Surface, Transaction A: Civil Engineering, 16 (2009) 512-519.
[2]. W.F. Chen, Evaluation of Plasticity-Based Constitutive Models for Concrete Materials, Solid Mechanics Archives, Oxford University Press, England, 13 (1988) 1-63.
[3]. M. Rezaee-Pajand, M. Nazem, Elasto-plastic analysis of three-dimensional structures, Engineering Computations, 20 (2003) 274-295. https://doi.org/10.1016/0029-5493(72)90173-2
[4]. M. Rezaee-Pajand, Uniaxial symmetrical Tresca yield condition in elasto-plastic finite element analysis, MSc Thesis, University of Pittsburgh, 1979.
[5]. F.E. Weisgerber, Elastic-plastic analysis for tensionweak materials using a linearized yield surface, Research Report Performed While Occupying a Junior Morrow Research Chair, Summer/Autumn Quarters, 1981.
[6]. R.G. Selby, Nonlinear finite element analysis of reinforced concrete solids, MSc Thesis, University of Toronto, 1990.
[7]. M.A. Polak, F.J. Vecchio, Nonlinear analysis of reinforced concrete shells, Journal of Structural Engineering, 119 (1993), 3439-3462.
[8]. M. Cervera, E. Hinton, O. Hassan, Nonlinear analysis of reinforced concrete plates and shell structures using 20-noded isoparametric brick elements, Computers and Structures, 25 (1987) 845-869. https://doi.org/10.1016/0045-7949(87)90200-8
[9]. F.J. Vecchio, M.P. Collins, The Response of Reinforced Concrete to Inplane Shear and Normal Stresses, University of Toronto, Department of Civil Engineering, Publication No. 82-03, 1982.

Tải xuống

Chưa có dữ liệu thống kê
Nhận bài
15/05/2019
Nhận bài sửa
12/06/2019
Chấp nhận đăng
19/06/2019
Xuất bản
16/09/2019
Chuyên mục
Công trình khoa học