Quay trở lại chi tiết bài báo Nghiên cứu độ lún hệ cọc đất xi măng kết hợp lưới địa kỹ thuật cường độ cao trên mô hình thực nghiệm Tải xuống Tải xuống PDF