Quay trở lại chi tiết bài báo Mô hình phân tích ứng xử của dầm gia cường bằng FRP chịu tải trọng cơ - nhiệt Tải xuống Tải xuống PDF