Quay trở lại chi tiết bài báo Phân tích và tổng hợp hệ thống điều khiển bền vững sử dụng bộ điều khiển pi cho cần tiếp điện của tàu điện Tải xuống Tải xuống PDF