Quay trở lại chi tiết bài báo Phân tích ứng xử của hệ bể chứa-chất lỏng dưới tải trọng động đất có xét đến biến dạng nền bằng phần tử vĩ mô Tải xuống Tải xuống PDF