Quay trở lại chi tiết bài báo Thiết kế, chế tạo phím bấm không tiếp xúc ứng dụng trong thời kì Covid-19 Tải xuống Tải xuống PDF