Quay trở lại chi tiết bài báo Nghiên cứu mô phỏng sự phân bố nhiệt độ trong dầm cầu bê tông cốt thép có mặt cắt dạng hộp ở giai đoạn khai thác Tải xuống Tải xuống PDF