Quay trở lại chi tiết bài báo Đánh giá tính chất cơ học của cấp phối đá dăm gia cố xi măng có trộn thêm cốt liệu cao su ở phòng thí nghiệm và ngoài hiện trường Tải xuống Tải xuống PDF