Quay trở lại chi tiết bài báo Một số đặc tính kỹ thuật của bê tông sử dụng tro bã mía đã xử lý thay thế một phần xi măng Tải xuống Tải xuống PDF